Mesleki Sorumluluk Sigortası; her meslek grubu için özel olarak hazırlanması gereken, o meslek grubunun faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alan çok özel bir sigorta ürünüdür. Gün geçtikçe önemini ve uygulama alanını arttıran bu ürün, meslek mensuplarının mesleklerini güven içinde yerine getirmelerine imkan sağladığı gibi; müşterilerine sunabilecekleri, onları öne çıkarabilecek bir prestij sembolü olmaktadır.

Hangi meslek sahipleri faydalanabilir?

Poliçe hangi durumları kapsar?

Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.

Savunma Masrafları

Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

Mahkemeye Katılma Masrafları

Bir sigortalının mahkemeye katılması gibi gerekli durumlarda günlük masrafları kapsanmaktadır.

Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri

Sigortalıdan hakaret sebebiyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri kapsanmaktadır. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hakkında bilgi almak için buraya tıklayarak ilgili sayfayı inceleyebilirsiniz.