AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ile;
Meslek mensubunun
İhmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi,
Mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller,
Yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme,
Gizliliği ihlal gibi fiilleri sonucu müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri tazminatlar ile meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.
Sigortalıya karşı gelebilecek hakaret ve manevi tazminat talepleri de teminat altındadır
5 Yıl Geriye Yürürlük Sigortalının, poliçe başlangıç tarihi öncesi 5 yıl içinde mesleğini icra ederken yaptığı ve bilgisi dahilinde olmayan hatalı eylemler sonucu poliçe döneminde ilk kez Sigortalıya karşı talepte bulunulması koşuluyla oluşan hasar talepleri teminat altındadır.
2 Yıl Uzatılan Bildirim Süresi Sigortacının poliçeyi yenilememesi durumunda ilk 24 ay içinde, ilk kez bu dönemde talepte bulunulmuş olmak şartı ile Sigortalı herhangi bir talebi Sigortacıya ihbar etmek hakkına sahiptir.
Emeklilik/Mesleği Bırakma Sigortalının Sözleşme Dönemi içerisinde vefat, sakatlık ya da emeklilik durumuna bağlı olarak mesleki hizmetlerine son vermesi durumunda Sigortalı, geriye yürürlük tarihi sonrasında ve mesleği bırakmasından önce gerçekleşen Hatalı Eylemler için mesleki faaliyetini bırakmasını takiben 2 (iki) yıl bildirim süresine hak kazanacaktır.
Detaylı poliçe içeriği ve primleri görmek için pdf sunumumuzu tıklayınız pdf sunumumuzu tıklayınız.