YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI

Yöneticilerin yöneticilik vasfı ile görevlerini ifa ederken yaptığı kusur, hata, ihmal ya da ihlaller sebebiyle bir üçüncü şahsın zarara uğraması ve bu zararın yöneticilerden talep edilmesi halinde yöneticilerin maruz kalacağı tazminat ve savunma giderlerini karşılayan bir teminattır. Poliçe detayını görmek için pdf dosyamızı tıklayınız.. Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler, diğer üyelik gerektiren kuruluşlar ve kurumlar, borsada işlem gören şirketler ve ortaklılar için teminat verilmektedir.

Teminatlar Nelerdir?

Yönetim Sorumluluğu – Sigortalı Kişinin Zararı
Sigortalı Kişiye gelen Talepten olayı Zararı karşılayan Şirketin tazmini
Talep Öncesi Araştırma
İcracı Olmayan Yöneticiler İçin Özel İlave Koruma
Şirket Menkul Kıymetler Sorumluluğu
Varlıklar ve Serbesti İşlemine İlişkin Savunma Masrafları & Kovuşturma Giderleri
Suçluların İadesi İşlemine ilişkin giderler
Müsadere Emri sonrasında Kişisel Giderler
Ödeme Aczine İlişkin Mahkeme Giderleri
İtibar Koruma Giderleri
İstihdam Uygulamaları İhlalinden kaynaklanan manevi tazminat talepleri
Hissedar tarafından şirket adına başlatılan soruşturmalar
İdari para cezaları
Kurumlar vergisi için kişisel sorumluluk
Taksirle adam öldürme
Zararı azaltma giderleri
Uluslararası yargı alanı
Yorumlayıcı Hukuki Danışmanlık
Emekliye ayrılan / görevden ayrılan sigortalı kişiler için ömür boyu uzatılan bildirim süresi
Acil olarak katlanılan masraflar
Şirket kriz zararı
Mahkeme şartı aranmamaktadır.
Sigortalıya rücu yapılmamaktadır.
Hasar Talepleri
• Resmi makamlardan gelen talepler ( SPK , Gümrük Müş.vs )
• İş kazaları nedeni ile yöneticiler aleyhine başlatılan cezai soruşturma ve davalar,
• Çalışanlar tarafından yöneltilen mobbing iddiasına dayalı talepler
• Hakaret / iftira
• Yolsuzluk iddiasına dayalı talepler
• Mevzuata aykırı yapılan işlemler nedeni ile gelebilecek talepler
• Haksız ve hukuka aykırı alındığı iddia edilen Yönetim kurulu ve Genel Kurul kararlarına dayalı talepler