‘’KEŞKE YAPTIRSAYDIM’’DEĞİL ‘’İYİ Kİ YAPTIRMIŞIM!’’ DEYİN

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

• Sigortalının, poliçede belirtilen ve ilgili kanun maddelerince sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken poliçe başlangıç tarihinden 5 (beş) yıl önce veya poliçe dönemi içerisinde yaptığı hata nedeniyle poliçe dönemi içerisinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri teminat altındadır. Poliçe dönemi bittiğinde yenilenmedi ise sonradan gelebilecek tazminat talepleri karşılanmamaktadır. Claims made(talebe dayalı)bir poliçedir.
• Sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları, vergi ziya i cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, pişmanlık zammı veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi, vergi ziya i cezası, gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı teminat altındadır.
• Her türlü gerçek veya iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme ve gizliliği ihmal gibi durumlarınızda koruma altındasınız.
• Poliçe teminatında bildirilen bir hasar talebi ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan sigortalı için, mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için günlük masraf 500 TL, sigortalı çalışanın katılımı için 250 TL muafiyet uygulanmadan ödenecektir.
• Sigortalının yasal sorumluluğunda bulunan ve poliçe dönemi içinde mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi ve yerine getirilmemesi sırasında tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükellefe ait dokümanlar ile ilgili tazminat, sigortalının bu dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri de içermektedir.(poliçede istenen teminat kadar azami 100.000TL ye kadar)
• Sigortalının ortağı olduğu, yönetiminde görev aldığı şirket veya 1.derece aile yakınlarına(anne, baba, eş, çocuk)ait şirketler sigortalının ticari kar menfaati sağladığı mükellefleri olduğu için Sorumluluk Sigortaları kapsamında kanunen 3 ŞAHIS sayılamadıklarından dolayı poliçenin teminatından yararlanamazlar. O nedenle bu tür ticari kar ortaklığı veya aile şirketi olan mükellefleri sigortalının başka meslektaşlarına devretmesi gerekir. Direk sigortalı adına gelen idari para cezaları da kapsam dışıdır. Çünkü bu poliçe sigortalıya geleni değil, sigortalının hatasından mükellefine gelen cezaları öder. Sorumluluk poliçeleri sigortalımızın cebine para koymaz aksine başkası adına cebinden para çıkmasını engeller ve bütçe koruması sağlar.
• Sigortalının poliçe döneminden önce farkında olduğu, bildiği hatalar ve henüz TEBLİĞ EDİLMEYEN cezalar, kesilen POLİÇE DÖNEMİNDE Tebliğ edilmiş dahi olsa Teminat kapsamı dışındadır. (Sigortacılığın FARKINDALIK ilkesine bağlı olarak.)
• Son tamamlanan yılın cirosuna göre prim hesaplanır. Ciro KDV hariç kestiğiniz makbuz toplamıdır. (Poliçe aşamasında tamamlanmış yılın yıllık gelir vergisi beyannamesi istenmektedir.)
• Ciro aralıklarına göre muafiyet(hasardan yapılacak kesinti)uygulanmaktadır. Poliçe üzerinde belirtilir, sabittir. Aynı hatalı eylemden ileri gelen zararlar için tek bir muafiyet uygulanmaktadır.
• Şirketimizde 3 yıl mesleki sorumluluk sigorta poliçesi satın almış ve hasar dosyası açtırmamışsanız işi bırakma veya emeklilik durumunuzda Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçenizi yenileyerek sizi korumaya devam ediyoruz.
• Poliçemizde İş kazası bildirgesinin zamanında verilmemesi ya da hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarlar istisna edilmiştir.
Hasar ödemeleri: Hasarınız tarafımızca dinlenir ve Sigorta Şirketinin 444 1 244 numaralı telefonuna haberdar edilerek hasar süreci başlar. Sigorta Şirketi tarafından hasara konu eksper raporu ve tümevrakların hasar servisine teslim edilmesini(mail yoluyla) müteakip hukuki ve olağandışı bir incelemenin gerekmediği durumlarda 15 iş günü içerisinde hasar talebiniz incelenecek ve ödeme kararı verilmesi durumunda takip eden 7 iş günü içerinde ödeme belirtilen hesaba yapılacaktır. Kesinleşen rakamın ilgili kuruluşa mükellef ve/veya Mali Müşavir tarafından yatırılıp makbuzunun alınmasının ardından ilgili muafiyetin üstünde kalan hasar tutarı mükellef hesabına (veya muvafakat name ile Mali Müşavir adına) ödenir.
Yıllık ciro aralığı (TL) Muafiyat (TL) Yıllık Teminat Limiti (TL)
10.000 30.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
60.000,e kadar 500 448 606 700 858 1.173 1.477 2.422
60.001-100.000 500 511 700 805 994 1.362 1.729 2.842
100.001-250.000 750 627 858 900 1.068 1.688 2.149 3.220

BÜTÜN KREDİ KARTLARINA 9 EŞİT TAKSİT YAPILMAKTADIR.

Cirosu, 250.000TL üzerinde olan, sözleşmesel olarak yüksek teminat limiti alması gereken ya da şirket satın alma/birleşme, halka açık şirketlere bağımsız denetim hizmeti sunan sigortalılar için bu programdan ayrı olarak teklif çalışması yapılacaktır. Bu teklifler yukarıda gördüğünüz prim/muafiyet koşullarından farklılık arz edebilecektir.
DİĞER ŞİRKETLERDEN FARKLARIMIZ
1-Muafiyemiz(hasarda uygulanan kesinti) SABİTTİR.
2-Mesleki sorumluluk sigorta poliçe hasarlarıyla ilgilenen özel hasar servisimiz bulunmaktadır. Sizlere ve Değerli müşterilerimize her zaman hızlı, kaliteli ve adil Hasar hizmeti sunma gayreti ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hasar Hizmet kalitemizin tescillenmesi adına uluslararası olan BUREAUVERITAS tarafından ilk olarak 2014 yılında aldığımız Hasar Servisi ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ sertifikamızın yeni risk standartları uyarınca 1 Kasım 2020 tarihine kadar yenilendiğini bildirmekten mutluluk duyarız.
3-Savunma masrafları alınan teminatın tamamına kadar karşılanır. Sektördeki diğer şirketlerde teminatın %10 u ile sınırlıdır.
4-Biz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçesi ile geçmiş 5 yıl içinde yapılan hatalardan dolayı poliçe döneminde ortaya çıkan hasarları teminat altına alıyoruz. Sektörde faal şirketlerde bahsi geçen 5 Yıl ileriye dönük teminat da yine uzatılan bildirim süresi dir ki bu poliçe dönemi içerisinde sigortalının yaptığı bir hatayı bildirme süresidir. Her yıl yeni riskler ortaya çıkabildiğinden, mesleki faaliyetine devam eden bir meslek mensubunun mutlaka poliçesini devam ettirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla da 5 yıl ileriye dönük teminatın poliçe yenilenmediği takdirde bir anlamı kalmamaktadır.
5-Hasarlarda mahkeme şartımız yoktur.
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir mesleki sorumluluk sigorta poliçesi mükelleflerinize gururla göstereceğiniz profesyonellik belgenizdir. Kaza yapalım diye kasko yaptırmıyoruz. Günümüz koşullarında siz meslek mensuplarına yüklenen ağır iş ve sorumlulukla Mesleki sorumluluk sigortası artık bir lüks değil mecburiyettir. Bırakın mükellefleriniz hatalarınıza karşı poliçenizin olduğunu bilsin. Siz hata yaptığınızda da bunun bedelini sizden değil BİZDEN ALSIN...
ŞUNA İNANABİLİRSİNİZ Kİ! BU POLİÇE GERİYE DÖNÜK 5 YIL TEMİNAT VERMESİNİN YANINDA UNUTMA VE İHMALLERİ DE ÖDEYEN SEKTÖRDEKİ EN DOLU ve TAM KAPSAMLI TEK POLİÇEDİR.
Detaylı poliçe içeriği ve primleri görmek için pdf sunumumuzu tıklayınız